Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel Şartlar dahilinde karşılar. Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan yabancı uyruklu kişiler bu poliçe kapsamında sigortalanabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz, Sigortayap Sigorta şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerde ve diğer özel sağlık kurumlarında hiçbir ek ücret* ödemeden sağlık hizmeti almanızı sağlar.

Poliçe süresi ( 1 yıl ) 365 gün içerisinde ihtiyacınız olan her an, sağlık harcamalarınızı özel ve genel şartlar dahilinde karşılayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak ve ayakta tedavi teminatının yanı sıra Tamamlayıcı Yaşam Paketi ile sunduğu ücretsiz hizmetler sayesinde sağlık giderlerini azaltmanıza da yardımcı olur.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım?

 • Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,
 • Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi,
 • Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi,
 • Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Paketi’ndeki Ücretsiz Ek Hizmetler

 • Göz Sağlık Paketi (HEDİYEDİR)-Muayene
 • Kapsamlı Diş Paket (HEDİYEDİR)-Muayene
 • 7 gün 24 saat uzman doktorlarla online olarak 15’er dakikalık sınırsız sayıda ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.
 • Poliçe süresince uzman psikologlara 4 kez, 15’er dakikalık online seanslarla ücretsiz olarak danışabilirsiniz.
 • Poliçe süresince uzman diyetisyenler ile 2 kez online olarak ücretsiz görüşme yapabilirsiniz.
 • Ücretsiz olarak yılda 2 kere diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği ve tek diş röntgeni ile yılda 1 kere tek diş dolgu hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
 • Ücretsiz göz sağlığı hizmetlerinden poliçe süresince yılda 2 kez faydalanabilirsiniz.
 • Poliçe süresince acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı hizmetiyle en yakın hastaneye kolayca
 • Her yıl 1 kez ücretsiz check-up hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Check up (HEDİYEDİR)

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını

Sgk’sı Aktif olan herkes yaptırabilir

+ Ayakta 10 sefer tedavi

+ Yatarak tedavi sınırsız

+ Anlaşmalı Tüm Özel Hastanelere gidebilirsiniz

+ Poliçe Süresi 1 yıl

Kapsamlı Diş Paket (HEDİYEDİR)-Muayene

Göz Sağlık Paketi (HEDİYEDİR)-Muayene

Check up (HEDİYEDİR)