Rent a Car Kasko Sigortası

1- Rent A Car Kaskosunu Kimler Yaptırabilir ? Rent A Car Kaskosu Yaptırabilmek İçin En Az Kaç Araçla Başvuru Yapmak Gerekmektedir ?

Rent A Car Kaskosu Gerçek ve Tüzel kişiler adına düzenlenebilir. Gerçek kişiler adına düzenlenen poliçelerde T.C Kimlik numarası ve araç ruhsat bilgileri Tüzel kişiler adına düzenlenecek poliçelerde Vergi Kimlik numarası ve ruhsat bilgileri yeterli olacaktır.

Rent A Car Kasko yaptırabilmek için;

  • 10 adet ve üzeri araç sayısına sahip iseniz extra filo indiriminden yaralanabilirsiniz. (yapacak olduğunuz dış kiralamalar da aynı indirimden yararlanabilir)
  • Araç sayısı 10 adet altında ise bireysel poliçe düzenlenecektir.

2- Rent A Car Kaskoda Muafiyet Nedir? Rent A Car Kasko Muafiyetsiz Düzenlenebilinir mi?

Muafiyetsiz kasko düzenlenemez. Rent A Car Kaskoda muafiyet kasko hasarlarında olay başına sigortalıya düşen ödeme miktarı anlamına gelmektedir. Muafiyet oranı araç bedelinin %2’i, %5’i olabilir.

3- Muafiyet Oranı %2 veya %5 Ne Anlama Gelir ?

Muafiyet oranı, kasko hasarlarında sigortalıya düşen ödeme miktarıdır. % 2 muafiyetli düzenlenen poliçelerde hasar başına araç bedelinin % 2’si sigortalı tarafından ödenir.

%2 muafiyetli Rent a car Kaskosu örneği ;

Örneğin 20.000 TL araç bedeli olan bir Rent A Car kasko poliçesinde %2 muafiyet olsun. Bu araç için kaza başına 400 TL sigortalı tarafından ödenecektir. Yani 2.000 TL lik bir hasar durumunda Allianz Sigorta 1.600 TL hasar ödemesi yaparken, Sigortalıya 400 TL lik bir ödeme düşecektir.

%5 muafiyetli Rent a Car Kaskosu örneği;

Örneğin 20.000 TL araç bedeli olan bir Rent A Car kasko poliçesinde %5 muafiyet olsun. Bu araç için kaza başına 1.000 TL sigortalı tarafından ödenecektir. Yani 2.000 TL lik bir hasar durumunda Allianz Sigorta 1.000 TL hasar ödemesi yaparken, Sigortalıya 1.000 TL lik bir ödeme düşecektir.

Muafiyetli düzenlenmiş poliçelerde hasar tutarından ;

% 100 rüculu durumlarda muafiyet kesintisi yapılmaksızın,

diğer durumlarda ise muafiyetin tamamı kadar kesinti yapılarak, kasko hasar ödemesi yapılmaktadır.

4- Muafiyetli Poliçenin Ne Avantajı Vardır ?

Muafiyetli Poliçeler Yol Yardım Hizmetinden muafiyetsiz yararlanabileceklerdir.

5- Rent A Car aracına Hususi Kasko Yaptırmanın Sakıncaları Nedir ?

Sigorta primleri Risklere göre belirlenir ve müşteri beyanıyla Poliçe yapılmaktadır. Hususi araç ile Rent A Car araç arasında var olan Risk farkı sigorta primlerinin hesabında kullanılan Risk çarpanlarınıda değiştirmektedir. Rent A Car araca Hususi araç kaskosu yaptırılması ve aracın kasko hasarlarına uğraması halinde, bu durumun anlaşılmasıyla sigortacının hasar ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Bu durumun sebebi ise Sigortalının, Sigortacıya eksik ya da hatalı bildirim yapması ve bilerek veya bilmeden haksız kazanç elde etmesidir.

Hususi Kasko Sigortalı araçların uğrayacağı büyük hasarlarda veya tam hasarlarda aracın ruhsat sahibi Gerçek kişiler ise kişinin kendisi veya birinci derece akrabaları, ruhsat sahibi şirket ise Şirket Sahibi ve Çalışanları kazaya karışan aracın sürücüsü değil ise hasar dosyası incelemeye gitmektedir. İnceleme sonucu aracın kiralık araç olarak kullanıldığı ispat edilirse sigortacının hasar ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. Rent A Car Kasko ibareli Poliçelerde ise bu durumla karşı karşıya kalınmamaktadır.

6- Rent A Car Kaskoda Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri Ödenir Mi ?

Allianz Sigorta Rent A Car Kasko ile 3. kişilere verilen zaralarda Maddi ve/veya Manevi Tazminat taleplerini ( teminatlar isteğe bağlı) teminat altına almaktadır.

7- Rent A Car Kaskoda Çekici ve Yol Yardım Hizmeti Var mıdır ?

Rent A Car Kasko Poliçesi sahipleri çekme ve çekilme işlemlerinden muafiyetsiz olarak yararlanabilmektedir Ayrıca, aracın kazası veya arızalanması durumunda Yol Yardım Hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılabilinir.

8- Hasar veya Kaza Durumunda İkame Araç Hizmeti Var mıdır ?

Rent A Car Kasko Poliçelerinde ikame araç teminatı bulunmamaktadır.

9- Rent A Car Aracın Kiralayan Tarafından Çalınması Teminata Dahil midir ?

Kiralık aracın kiralayan tarafından çalınması teminata dahildir değildir . Bu durum resmi kayıtlara hırsızlık olarak değilde emniyeti suistimal olarak geçmektedir. Allianz Sigorta Rent A Car Kaskoda Özel Şart Kısmında bu durum belirtilmektedir.

Kiralık aracın kiralayandan çalınması durumunda (anahtar teslimi olmaksızın) olay hırsızlık boyutunda olup teminat dahilindedir ve hasar süreci başlatılır.

10- Rent A Car Aracı Kullanan Kişinin Alkollü veya Uyuşturucu Madde Kullandığı Tespit Edilen Kazalarda Hasar Ödemesi Yapılır mı?

Bu durumda hasar ödemesi yapılmaz.

11- Kaza Durumunda Aracın Çalışmaması Nedeniyle Uğrayacağım Zararlar Karşılanır mı?

Kullanım Gelir Kaybı Teminatının alınmasıyla kazaya uğrayan aracın çalışmadığı günler teminat dahilinde değildir.

12- Hasar durumlarında uygulanacak muafiyet her bir hasar için geçerlidir. (Cam kırılması – anahtar kaybı dahil)